FAQ

Biedingsproces

Mocht je besluiten om zonder aankoopmakelaar een huis aan te kopen, hier wat informatie over het doen van een bieding. Een bieding doe je schriftelijk, het liefst per mail aan de verkopend makelaar. Handig is om altijd even na te bellen om te controleren of het bod goed is aangekomen. In de bieding worden de koopsom, de wenselijke leveringsdatum en eventuele voorwaarden vermeldt.

Een schriftelijk bod is bindend en is geldig totdat de verkopend makelaar een reactie geeft op het uitgebrachte bod van de potentiële koper. Het bod kan geaccepteerd worden, worden afgewezen of er wordt een tegenbod gedaan. Bij acceptatie van het bod is er sprake van een wilsovereenstemming.

Bij de aankoop van een woning door jou (als particulier) geldt sinds september 2003 het schriftelijkheidsvereiste. Uiterlijk 7 dagen na overeenstemming dienen de koopcondities schriftelijk te worden vastgelegd in een koopakte. Zolang er geen koopakte is getekend door beide partijen, bestaat er tussen partijen strikt genomen geen overeenkomst en kunnen partijen elkaar niet tot nakoming dwingen.

Nee, daar is de verkoper niet toe verplicht. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper beslissen of zij jouw bod aanvaardt of niet. Tevens kan er een tegenbod worden gedaan.

In onderhandeling ben je, zodra de verkopende partij een concreet tegenbod doet. Je bent niet in onderhandeling, als de verkopende makelaar aangeeft je gedane bod te bespreken met verkoper. Of dat door de verkopende partij wordt aangegeven niet op het bod in te willen gaan.

In een overspannen verkopersmarkt zijn er soms meerdere belangstellenden die de woning willen kopen. Om te bepalen wie de beste koper is kan de verkopend makelaar, in overleg met verkoper, besluiten om de biedingsprocedure te wijzigen en een inschrijvingsprocedure starten. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het beste bod uit te brengen. Voor een afgesproken tijd kun je, net als alle andere geïnteresseerden, een bod uitbrengen.

Financiën

Als nieuwe huizenbezitter ben je niet automatisch ook eigenaar van de grond waar je woning op staat. In het geval van erfpacht krijg je het gebruiksrecht van de grond. Dit houdt in dat (meestal) de gemeente eigenaar is en blijft van de grond waar je woning op staat. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd. Ook kan de canon voor langere tijd worden afgekocht. Of zelfs voor eeuwen; eeuwigdurende erfpacht. Er is dan een eenmalige afkoopsom betaalt aan de gemeente. De canon is aftrekbaar in je belastingaangifte. In Amsterdam bezit de gemeente nog steeds zo 80% van de grond.

Daarnaast bestaat er ook particuliere erfpacht. Met de wetenschap dat de meeste geldverstrekkers geen hypotheek voor een dergelijke woning meer verstrekken, raden wij het af woningen met deze vorm van erfpacht te kopen.

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie beperk je de risico’s van een eigen koopwoning. Met deze borgstelling heb je een vangnet in het geval je financiële situatie veranderd door scheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van je partner. Je bent vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met je mee. De maximale hypotheek voor aankoop van een woning met NHG is voor 2020 €310.000,-. Vraag je financieel adviseur om meer informatie over dit onderwerp.

Onder de kosten koper (k.k.) vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning:

  • overdrachtsbelasting, op dit moment is dat 2% over de koopsom bij een woning;
  • notariskosten voor het opmaken en inschrijven van de koopakte, leveringsakte en eventueel een hypotheekakte;
  • kosten van het inschrijven in het kadaster.

Bovenstaande kosten zijn voor rekening van de kopende partij. De courtage van de verkopend makelaar is voor rekening van de verkoper. De verkopend makelaar behartigt de belangen van de verkoper. De makelaarscourtage van de aankopend makelaar komt voor rekening van de koper.

Juridische zaken

Vroeger sprak men vaak over een voorlopig koopcontract. Maar weet dat er niets voorlopigs aan een koopakte is. De koopakte is bindend. Wel heeft de koper drie dagen bedenktijd.

Na het tekenen van de koopakte heeft enkel de koper het recht om binnen drie dagen de koop te ontbinden zonder opgave van reden en zonder dat de koper een vergoeding hoeft te betalen aan de verkoper.

De drie dagen bedenktijd is wettelijk bepaald. Dit om te voorkomen dat kopers overhaaste besluiten nemen bij het aankopen van een woning. De bedenktijd gaat in nadat de koopakte door beide partijen is ondertekend en nadat een kopie van de koopakte is overhandigd aan koper. De verkoper heeft geen bedenktijd. De bedenktijd eindigt op de derde dag om 24.00 uur.

In Amsterdam is afgesproken dat de koopakte door een notaris wordt opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De koper mag een notaris aanwijzen in de regio Amsterdam of binnen een straal van 5 kilometer van het verkoop aangeboden object. De notariskeuze wordt gemaakt door de koper, dit moet binnen 3 werkdagen bekend zijn. Binnen de week dient de koopakte door beide partijen ondertekend te zijn.

Buiten Amsterdam, dus ook in Muiden, Muiderberg en Weesp, wordt de koopakte opgemaakt door de verkopend makelaar. De koopakte wordt ondertekend door beide partijen, de koper en de verkoper, op het makelaarskantoor van verkoper. Ook komt het voor dat de koopakte afzonderlijk van elkaar tekenen. De hypotheekakte en leveringsakte worden na inspectie ondertekend bij de notaris. Ook hier geldt dat de kopende partij de notariskeuze heeft.

Faq

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het kopen en verkopen van een woning. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Marieke Lammers en Susanne Dijkstra
Onze belofte

We geven je de garantie dat het ons altijd lukt om je huis aantrekkelijk te verkopen of je droomhuis te vinden. Ook al verandert de woningmarkt voortdurend en is die soms uitdagend.

Heb je vragen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.


020 - 210 10 48

hello@ldmakelaars.nl