Biedingsproces

Hoe doe je een bieding?

Mocht je besluiten om zonder aankoopmakelaar een huis aan te kopen, hier wat informatie over het doen van een bieding. Een bieding doe je schriftelijk, het liefst per mail aan de verkopend makelaar. Handig is om altijd even na te bellen om te controleren of het bod goed is aangekomen. In de bieding worden de koopsom, de wenselijke leveringsdatum en eventuele voorwaarden vermeldt. Een schriftelijk bod is bindend en is geldig totdat de verkopend makelaar een reactie geeft op het uitgebrachte bod van de potentiële koper. Het bod kan geaccepteerd worden, worden afgewezen of er wordt een tegenbod gedaan. Bij acceptatie van het bod is er sprake van een wilsovereenstemming.

Wanneer ben je in onderhandeling?

In onderhandeling ben je, zodra de verkopende partij een concreet tegenbod doet. Je bent niet in onderhandeling, als de verkopende makelaar aangeeft je gedane bod te bespreken met verkoper. Of dat door de verkopende partij wordt aangegeven niet op het bod in te willen gaan.

Moet de verkoper de woning aan jou verkopen wanneer je de vraagprijs biedt?

Nee, daar is de verkoper niet toe verplicht. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper beslissen of zij jouw bod aanvaardt of niet. Tevens kan er een tegenbod worden gedaan.

Hoe komt de koop tot stand?

Bij de aankoop van een woning door jou (als particulier) geldt sinds september 2003 het schriftelijkheidsvereiste. Uiterlijk 7 dagen na overeenstemming dienen de koopcondities schriftelijk te worden vastgelegd in een koopakte. Zolang er geen koopakte is getekend door beide partijen, bestaat er tussen partijen strikt genomen geen overeenkomst en kunnen partijen elkaar niet tot nakoming dwingen.

Wat is een verkoop via inschrijving?

In een overspannen verkopersmarkt zijn er soms meerdere belangstellenden die de woning willen kopen. Om te bepalen wie de beste koper is kan de verkopend makelaar, in overleg met verkoper, besluiten om de biedingsprocedure te wijzigen en een inschrijvingsprocedure starten. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het beste bod uit te brengen. Voor een afgesproken tijd kun je, net als alle andere geïnteresseerden, een bod uitbrengen.