Juridische zaken

Wie stelt de koopakte op?

In Amsterdam is afgesproken dat de koopakte door een notaris wordt opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De koper mag een notaris aanwijzen in de regio Amsterdam of binnen een straal van 5 kilometer van het verkoop aangeboden object. De notariskeuze wordt gemaakt door de koper, dit moet binnen 3 werkdagen bekend zijn. Binnen de week dient de koopakte door beide partijen ondertekend te zijn.

Buiten Amsterdam, dus ook in Muiden, Muiderberg en Weesp, wordt de koopakte veelal opgemaakt door de verkopend makelaar. De koopakte wordt ondertekend door beide partijen, de koper en de verkoper, op het makelaarskantoor van verkoper. De hypotheekakte en leveringsakte worden na inspectie ondertekend bij de notaris. Ook hier geldt dat de kopende partij de notariskeuze heeft.

Is een koopakte bindend?

Vroeger sprak men vaak over een voorlopig koopcontract. Maar weet dat er niets voorlopigs aan een koopakte is. De koopakte is bindend. Wel heeft de koper drie dagen bedenktijd. Indien je niet aan je verplichtingen kunt voldoen, moet je in principe 10% van de koopsom storten.

Wat houden de drie dagen bedenktijd in?

Na het tekenen van de koopakte heeft enkel de koper het recht om binnen drie dagen de koop te ontbinden zonder opgave van reden en zonder dat de koper een vergoeding hoeft te betalen aan de verkoper.

De drie dagen bedenktijd is wettelijk bepaald. Dit om te voorkomen dat kopers overhaaste besluiten nemen bij het aankopen van een woning. De bedenktijd gaat in nadat de koopakte door beide partijen is ondertekend en nadat een kopie van de koopakte is overhandigd aan koper. De verkoper heeft geen bedenktijd. De bedenktijd eindigt op de derde dag om 24.00 uur.