Financiën

Wat zijn de kosten koper en wie betaalt deze kosten?

Onder de kosten koper (k.k.) vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning:

  • de overdrachtsbelasting, op dit moment is dat 2% over de koopsom bij een woning;
  • de notariskosten voor het opmaken en inschrijven van de koopakte, leveringsakte en eventueel een hypotheekakte;
  • de kosten van het inschrijven in het kadaster.

Bovenstaande kosten zijn voor rekening van de kopende partij. De courtage van de verkopend makelaar is voor rekening van de verkoper. De verkopend makelaar behartigt de belangen van de verkoper. De makelaarscourtage van de aankopend makelaar komt voor rekening van de koper.

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie beperk je de risico’s van een eigen koopwoning. Met deze borgstelling heb je een vangnet in het geval je financiële situatie veranderd door scheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van je partner. Je bent vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met je mee. De maximale hypotheek voor aankoop van een woning met NHG is voor 2020 €310.000,-. Vraag je financieel adviseur om meer informatie over dit onderwerp.

Wat is erfpacht?

Als nieuwe huizenbezitter ben je niet automatisch ook eigenaar van de grond waar je woning op staat. In het geval van erfpacht krijg je het gebruiksrecht van de grond. Dit houdt in dat (meestal) de gemeente eigenaar is en blijft van de grond waar je woning op staat. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd. Ook kan de canon voor langere tijd worden afgekocht. Of zelfs voor eeuwen; eeuwigdurende erfpacht. Er is dan een eenmalige afkoopsom betaalt aan de gemeente. De canon is aftrekbaar in je belastingaangifte. In Amsterdam bezit de gemeente nog steeds zo 80% van de grond.

Daarnaast bestaat er ook particuliere erfpacht. Met de wetenschap dat de meeste geldverstrekkers geen hypotheek voor een dergelijke woning meer verstrekken, raden wij het af woningen met deze vorm van erfpacht te kopen.

Heb je een klacht?

Vervelend om te horen dat je ergens ontevreden over bent. Graag horen wij de inhoud van de klacht. Zou je zo vriendelijk willen zijn om je klacht in een mail voor ons uiteen te zetten? Dan zullen wij binnen twee dagen contact met je opnemen. Wij streven er altijd naar om samen tot een goede oplossing te komen.

Heb je nog meer vragen?

Het kopen van een huis is geen alledaagse bezigheid en tegelijkertijd een van je grootste aankopen in je leven. Dus bel of mail ons gerust, mocht je nog meer willen weten. Durf te vragen!

Neem contact op
met ons